Per Magne Tronvoll

Daglig leder

per@pcm.no      |      932 38 666

Per Magne har i hele sin yrkeskarriere jobbet med mennesker, jobbet store deler av livet med barn og unge med særskilte behov og utfordringer. Per Magne har siden oppstart av PCM jobbet som daglig leder og utviklet PCM til en totalleverandør av sikkerhetstjenester.

BØRGE RØDLI

SIKKERHETSSJEF / PARTNER

borge@pcm.no      |      934 92 439

Børge har vært yrkesmilitær og har flere utenlandsoppdrag bak seg, her hjemme har han jobbet med salg og sikkerhet de siste 20 årene. Børge har lang og bred erfaring innen sikkerhet og arrangement segmentet.

RONNY KRISTIANSEN

FAGANSVARLIG / PROSJEKTLEDER

ronny@pcm.no      |      922 83 278

Ronny har jobbet med helse/brann og sikkerhet store deler av yrkeskarrieren, hatt ulike roller innenfor ledelse og opplæring både innenfor det private og offentlige. Tjenestegjort under Nato/isaf både i Norge og internasjonale operasjoner.

Svein Aamot

Salgssjef / Sikkerhetsrådgiver

svein@pcm.no    |    97504243

Svein har vært yrkesmilitær og har flere utenlandsoppdrag bak seg, her hjemme innehar han en kontrakt med forsvaret og har stillingstittel Operasjonsoffiser og utøver dette som Kaptein. Svein har i over 30 år jobbet i Nokas og Securitas som Operativ leder, salgsleder, driftsleder og sikkerhetsrådgiver.

Geir Hilmarsen

Sikkerhetskonsulent

geir@pcm.no      |    481 69 991

Geir har i sin yrkeskarriere jobbet i politiet og forsvaret. Geir har utdanning fra Krigskolen og Politihøgskolen. Geir har vært leder på ulike nivåer både i Politiet og forsvaret gjennom nasjonale og internasjonale operasjoner.