PCM utleie

PCM Utleie besitter alt av gjerder og barrikader, spesielt til arrangement som konserter, festivaler og events.

Lang erfaring med å være ansvarlig for sikkerhet og vakthold på store og små arrangement, gjør at vi har svært god oversikt over behovet for denne type utstyr. Vi tar vare på sikkerheten ved å ha tilgang på det utstyret som er nødvendig for å gjennomføre små og store arrangementer.

Samband

Digitale og Analoge Samband/Radioterminaler til utleie. Hytera og Motorola.

Barrikader

Til bruk ved scene, i bølgebryter, rundt lydtårn og ved barer. Vi benytter Nordic Barricades.

Barrikader kan også settes opp som bardisk. Ved stort trykk i baren sørger disse for at baren er stødig og ikke blir skjøvet ut av posisjon.

Innslippsgater

Settes opp for å sluse inn større menneskemengder, skaper orden og kontroll i innslipp. Dette gjør at det blir enklere å sjekke adgangsbevis, legitimasjon, grad av beruselse og for evt å utføre visitasjon.

Vi har også franskgjerder og bygg-gjerder.

Selv om vårt segment i hovedsak er konserter, festivaler og events, kan vi leie ut gjerder og barrikader til alle som måtte ha behov for dette.

Øvrig utstyr til leie:

  • Toaletter/Toalettvogner
  • Handicaptoalett
  • Urinaler
  • Billettvogn
  • Billettboder

Vår utleieavdeling tar sikte på å kunne levere alt av utstyr som trengs for å kunne gjennomføre et arrangement på en best mulig måte. Ta kontakt med oss og vi er sikre på at vi vil kunne hjelpe deg med dine behov.

Salg av hjertestarter

Er du og dine ansatte beredt?

Hvert år rammes rundt 3000 nordmenn av hjertestans utenfor sykehus. Flere av disse på arbeidsplassen.

PCM Utdanning leverer hjertestartere  med nødvendig opplæring. Våre instruktører er godt kvalifiserte og jobber til daglig i medisinsk akuttjenesten.

For mer informasjon kan man ta kontakt med:

Fagansvarlig / prosjektleder
Ronny Kristiansen
E-post: ronny@pcm-as.no
Mobil: 92283278